പരീക്ഷാഫലം അറിയാം

exam_result plus one result declared

സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.  96.21 ശതമാനമാണ് വിജയ ശതമാനം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത്‌ 97.32 ആയിരുന്നു . ഈ വര്‍ഷം 14,99,122 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

പരീക്ഷാഫലം അറിയാൻ സന്ദർശിക്കുക
http://cbseresults.nic.in/class10/cbse1016_all.htm

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY