യേശുദാസിനെ കബാലിയാക്കിയ വീഡിയോ കാണാം

ഒടുക്കം ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസുമായി കബാലി. . കബാലി ടീസർ ഇറങ്ങിയതിനുശേഷം നിരവധി താരങ്ങളേയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരേയും
കബാലിയാക്കി വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ യേശുദാസും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY