താരത്തിളക്കത്തില്‍ അമ്മ മീറ്റിംഗ്. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

കൊച്ചി ക്രൗൺ പ്ലാസാ ഹോട്ടലിലാണ് അമ്മയുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം നടന്നത്. യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കും.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY