ഫോർവേഡ് മാഗസിനു വേണ്ടി ചെയ്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു അത്

വിമർശകർക്ക് തക്കതായ മറുപടി കനി കൊടുത്തിരുന്നു

ഫോർവേഡ് മാഗസിനു വേണ്ടി ചെയ്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു അത്
Kani photo1

Kani photo3 Kani photo2 Kani photo4

 

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY