കണ്ണെഴുതാം ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ഥ രീതികളിൽ

Subscribe to watch more

പൊതുവേ നമ്മള്‍ എല്ലാത്തരം വസ്ത്രധാരണ രീതികള്‍ക്കുമൊപ്പം ഒരേ തരം കണ്ണെഴുത്താണ് പരീക്ഷിക്കാറ്. ഇനി അത് വേണ്ട. ഇവിടെ കണ്ണെഴുത്തിന്റെ ഒമ്പത് വ്യത്യസ്തമായ രീതികള്‍ എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം.

 

 

 

Nine ways to apply eye liner

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY