ചോക്ലേറ്റ് ജിഞ്ചർ കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം

Subscribe to watch more

സാധാരണ ക്രിസ്തുമസിന് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡും. ജിഞ്ചർ ഹൗസുമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ്സിന് നമുക്കുണ്ടാക്കാം വ്യത്യസ്തമായ ചോക്ലേറ്റ് ജിഞ്ചർ കേക്ക്.

 

 

 

 

chocolate ginger cake

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY