ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ അലങ്കരിക്കാന്‍ പേപ്പര്‍ ബോളുകള്‍ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം 

ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ അലങ്കരിക്കാന്‍ പേപ്പര്‍ ബോളുകള്‍ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. രണ്ട് നിറങ്ങളിലെ പേപ്പര്‍, പശ, കത്രിക ഇവയക്കൊപ്പം അല്‍പം ക്ഷമയും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈസിയായി ഈ പേപ്പര്‍ ബോളുകള്‍  വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY