ഈ സുന്ദരി ഒരു റോബാര്‍ട്ടാണ്

ഈ ചൈനീസ് സുന്ദരിയുടെ പേര് ജിയ. ആരുടേയും മനം കവരുന്ന സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാം.. ഇതിന് ജീവനില്ല.. കാരണം ഇത് റോബോര്‍ട്ടാണ്.

ചൈന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇത്.  മനുഷ്യനെപ്പോലിരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാനുള്ള പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജിയ പിറന്നത്. സ്വാഭാവികമായ കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങളും ചുണ്ടുകളുടെ അനക്കവുമാണ് ജിയയുടേത്. വീഡിയോ കാണാം..

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY