എഡിജിപി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്ക് അധിക ചുമതല

adgp tomin thachankery assigned with new duties hc against thachankery

എഡിജിപി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്ക് അധിക ചുമതല. കെബിപിഎസ് ചെയർമാനും മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടറുമായി നിയമിച്ചു.

 

 

 

adgp tomin thachankery assigned with new duties

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY