വോഡഫോൺ ഐഡിയയിൽ ലയിക്കുന്നു

vodafone merges in idea

ഐഡിയയിൽ ലയിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി വോഡഫോൺ. എത്രരൂപയ്ക്കാണ് ലയനം എന്ന് വ്യക്തമല്ല. റിലയൻസ് ജിയോയുമായുള്ള മത്സരം അതിജീവിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി വോഡാഫോൺ ബിർളാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഐഡിയയിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്.

 

 

vodafone merges in idea

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY