ബജറ്റിൽ വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഇവയ്ക്കാണ്

Jaitley

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഇവയ്ക്കാണ്‌

വില കൂടുന്നവ

മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ
പുകയില ചുരുട്ട്
സിഗരറ്റ്
ചവയ്ക്കുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
പാൻ മസാല

വില കുറയുന്നവ

ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്‌കാനർ
റെയിൽവേ ഇ ടിക്കറ്റ്
സൗരോർജ സെല്ലുകൾ
മൈക്രോ എടിഎം
ലിക്വിഫൈഡ് നാച്വറൽ ഗ്യാസ്

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY