കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെ മൂന്നാം ടെർമിനൽ മാർച്ച് രണ്ടിന് തുറക്കും

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആഢംബര ടെർമിനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ടെർമിനൽ 3 മാർച്ച് രണ്ടിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

inside pics kochi international airport terminal 3

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY