ഒബാമ യാത്രയിലാണ്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതോടെ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയും കുടുംബവും യാത്രയിലാണ്. അമേരിക്കൻ വ്യവസായി റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസണോടൊപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഒബാമയും കുടുംബവും. കരീബിയൻ ദ്വീപിലാണ് ഒബാമ സകുടുംബം ഒഴിവുകാലം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

obama vacation pictures obama vacation pictures obama vacation pictures obama vacation pictures obama vacation pictures

 

obama vacation pictures

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY