ഷിറോ സെലി ലിസ്തു- നാഗാലാൻഡിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി

Shurhozelie Liezietsu new nagaland chief minister

ഷിറോ സെലി ലിസ്തു നാഗാലാൻഡിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ഇന്ന് ചേർന്ന പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി സെലിയാങ് ഇന്നലെ രാജിവെച്ചിരുന്നു.

 

 

 

Shurhozelie Liezietsu new nagaland chief minister

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY