സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞു

gold price falls

സ്വർണ്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. പവന് എൺപത് രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണം പവന് വില 22,320 രൂപയാണ്.

 

 

 

gold price falls

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY