മണിപ്പൂരില്‍ ഒക്രാം ഇയോബിയ്ക്ക് ജയം

മണിപ്പൂര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കൂചിയായ ഒക്രാം ഇയോബി മണിപ്പൂരില്‍ വിജയിച്ചു. ഇറോം ശര്‍മ്മിള ഒക്രാം ഇയോബിനെതിരെ മത്സരിച്ചിരുന്നു

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY