അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിക്കണമെന്ന ശുപാർശ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വിഎസ്

vs-achuthanandan VS achyuthanandan welcomes demolition of buildings in Munnar move

മൂന്നാറിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിക്കണമെന്ന നിയമസഭാ ശുപാർശ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വിഎസ് പറഞ്ഞു.

 

 

 

VS achyuthanandan welcomes demolition of buildings in Munnar move

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY