മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശ്രീലങ്കൻ നാവിക സേനയുടെ പിടിയിൽ

fishermen under the custody of Sri Lankan navy

തമിഴ്‌നാട് രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് മൂൻപിടിക്കാൻ പോയ 10 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യതൊഴിാളികൾ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുടെ പിടിയിലായി. ഇവരുടെ ബോട്ടും പിടിച്ചെടുത്തു.

 

 

 

fishermen under the custody of Sri Lankan navy

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY