പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് ചെയർമാൻ

pt-kunjumuhammed

പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡിന് പുതിയ ചെയർമാൻ. മുൻ എംഎൽഎയും സംവിധായകനുമായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെയാണ് പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത്. ഏഴ് പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് സർക്കാർ പുനഃക്രമീകരിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY