നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപക ഹർത്താൽ

hartal at thrissur tomorrow har tal at TN hartal tomorrow state wide hartal tomorrow kannur bjp hartal adoor hartal thrissur and marayur hartal

നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപക ഹർത്താലിന് യുഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.  പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നത്.

 

 

 

state wide hartal tomorrow

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY