കുറച്ച് സ്ട്രോ ഉണ്ടോ എടുക്കാന്‍?? എന്നാ തുടങ്ങിക്കോ

സത്യത്തില്‍ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗം മാത്രമല്ലേ സ്ട്രോയ്ക്ക് ഉള്ളൂ? എന്തിനാ അത് ഉപയോഗിച്ച് വെറുതേ കളയുന്നത്? ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത നോക്കൂ…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY