സ്വർണ്ണവില ഇന്ന്

gold rate gold customs hunt nedumbassery airport Cochin airport

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 21,960 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,745 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസമായി പവന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

NO COMMENTS