സെൻസെക്‌സ് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

sensex open with 106 point gain sensex 111 point gain sensex closed 260 point stock market begins with gain sensex begins with gain sensex 56 point

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെൻസെക്‌സ് 82 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 31178 ലും നിഫ്റ്റി 21 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9638 ലും എത്തി.

 

 

 

sensex

NO COMMENTS