കൊച്ചി മെട്രോ സർവ്വീസ് തുടങ്ങി

പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കൊച്ചി മെട്രോ ഇന്ന് തുറന്നുകൊടുത്തു. ആദ്യയാത്രയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് മെട്രോയിൽ. ആലുവയിൽനിന്ന് പാലാരിവട്ടത്തേക്കും പാലാരിവട്ടത്തുനിന്ന് ആലുവയിലേക്കും ഒരേ സമയം സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 5.30 മുതൽ ടികറ്റെടുക്കാൻ യാത്രക്കാരുടെ ക്യൂ ആയിരുന്നു. 5.45 മുതലാണ് ടിക്കര്‌റുകൾ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഒമ്പത് മിനുട്ടിന്റെ ഇടവേളയിലാണ് ട്രയിനുകൾ ഓടുന്നത്. രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി ആറ് വരെയാണ് ട്രയിൻ സർവ്വീസ് ഉണ്ടാകുക.

kochi metro (5)kochi metro (3)kochi metro (4)kochi metro (8)kochi metro (6)kochi metro (7)kochi metro (10)kochi metro (9)

NO COMMENTS