ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം

BJP’s UP victory mirrors in stock market Nifty hits record high stock market, stock exchange, sensex stock market gain

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെൻസെക്‌സ് 61 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 31372ലും നിഫ്റ്റി 12 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 9670ലുമെത്തി. ബിഎസ്ഇയിലെ 901 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 656 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

 

 

 

stock market gain

NO COMMENTS