വീണ്ടും പനി മരണം

shamna death reason medical negligence

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനി മരണം. തിരുവനന്തപുരം മരുതംകുഴിയില്‍ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന്‍ ആദിത്യനാണ് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

NO COMMENTS