കശാപ്പ് നിരോധനത്തിന് സ്‌റ്റേ

cow slaughter no stay for slaughter ban national cow ministry to be formed in nation

കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കശാപ്പ് നിരോധന വിജ്ഞാപനം സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. രാജ്യവ്യാപകമായാണ് സ്‌റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിഞ്ജാപനത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്നും കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.

NO COMMENTS