സ്വർണവില കൂടി

gold rate hiked gold rate increased gold price hiked

സ്വർണവില പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,280 രൂപയായി. 2660 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. 21,200 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില. മൂന്ന് ദിവസമായി ദിനംപ്രതി പവൻ വിലയിൽ 80 രൂപയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയിലെ വിലവർധനയാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

 

 

gold price hiked

NO COMMENTS