പ്രശസ്ത ഗായിക സൊലാഞ്ജിയുടെ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ എടുത്തത് 40 മണിക്കൂറാണ് !!

November 8, 2016

നാമെല്ലാം സലൂണിലും സ്പാകളിലും പോയി മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് അര ദിവസം വരെ നീളാം. എന്നാൽ 40 മണിക്കൂർ...

പോപ്പ് ലോകത്തെ രാജകുമാരൻ April 22, 2016

എൺപതുകളുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു പ്രിൻസ് റോജേഴ്‌സ് നെൽസൺ. പർപ്പിൾ റെയിൻ, വെൻ ഡോവ്‌സ് ക്രൈ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ പ്രിൻസ്...

Page 7 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Top