ഹെയർ ബാൻഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മുടി സ്‌റ്റൈലായി കെട്ടാം

January 2, 2017

Subscribe to watch more നാളെ ഓഫീസിലോ, കോളേജിലോ ഉള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഹെയർസ്റ്റൈൽ കണ്ട് ഞെട്ടും. തീർച്ച !!...

ലെഗ്ഗിൻസിനെ ക്യൂട്ട് ടോപ്പാക്കി മാറ്റാം December 11, 2016

Subscribe to watch more ലെഗ്ഗിൻസിനെ ബ്ലൗസാക്കി മാറ്റാം !! സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ്. തയ്യൽ മെഷീനോ സൂചിയോ നൂലോ...

എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ക്രിസ്തുമസ് നെയിൽ ആർട്ട് December 10, 2016

Subscribe to watch more ക്രിസ്തുമസിന് വീട്ടിൽ ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ അലങ്കരിച്ച് നക്ഷത്രം തൂക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ്...

ലിപ് ബാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം വെറും 3 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് December 9, 2016

വാസ്ലിൻ, തേൻ, ഐഷാഡോ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ലിപ്ബാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിനിട്ടുകൾക്കകം തയ്യാറാക്കാം ഈ ലിപ്ബാം. Subscribe to watch...

രണ്ടു മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന 3 എലഗന്റ് ഹെയർസ്റ്റൈലുകൾ December 7, 2016

Subscribe to watch more ക്രിസ്തുമസ് ഇങ്ങെത്തിപ്പോയി. ഓഫീസുകളിലും, കോളേജുകളിലുമെല്ലാം ഇനി ക്രിസ്തുമസ്-ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളുടെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ അൽപ്പം...

വ്യത്യസ്ഥവും ഒപ്പം സ്റ്റൈലിഷുമായി മുടി പിന്നികെട്ടാം November 25, 2016

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർസ്റ്റൈലാണ് ഇത്. മുടി കൂടുതലുള്ളവക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഈ ഹെയർ സ്‌റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ മിനിറ്റുകൾ...

മുടി സ്‌ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാം പാൽ കൊണ്ട് !! November 24, 2016

സിനിമ താരങ്ങളെ പോലെ മുടി സ്മൂത്ത് ആന്റ് സിൽക്കിയായി ഇരിക്കാൻ ഏത് പെൺകുട്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. ഭീമൻ തുകകൾ ചിലവഴിച്ച് പാർലറിൽ...

സെമി കോളൻ ടാറ്റുവിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് November 22, 2016

Subscribe to watch more നിരവധി പേർ കൈയ്യിലും കഴിത്തിലുമായി ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും ടാറ്റു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരോ,...

Page 6 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Top