മെക്‌സിക്കൻ ബ്രൗണി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

December 15, 2016

Subscribe to watch more ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള മധുര പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ് ബ്രൗണി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് ബ്രൗണി...

അപ്‌സൈഡ് ഡൗൺ ബനാന ബ്രെഡ് December 11, 2016

Subscribe to watch more പഴം, എണ്ണ, മുട്ട, പഞ്ചസ്സാര, പട്ട, മൈദ, ബട്ടർ, ശർക്കര എന്നീ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ...

പ്ലം കേക്ക് ഇല്ലാതെന്ത് ക്രിസ്തുമസ് December 8, 2016

Subscribe to watch more പ്ലം കേക്ക് ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തുമസ്സിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു കേക്ക് മിക്‌സിങ്ങിന്റെ...

യോർക്ക്ഷയർ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ December 7, 2016

Subscribe to watch more ക്രിസ്തുമസ് അത്താഴത്തിനു ശേഷം വിളംബാൻ എന്തുകൊണ്ടും പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് യോർക്ക്ഷയർ ചീസ് കേക്ക്...

ബെയ്ക്ക് ചെയ്യാതെയും ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാം !! December 3, 2016

Subscribe to watch more കേക്കുകളിലെ രാജാവാണ് ബ്രൗണി. ബ്രൗണി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ തന്നെ ചുരുക്കം. എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഓവൻ...

ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ തോന്നും !! ഉറപ്പ് November 22, 2016

Subscribe to watch more ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ തോന്നും !! ഉറപ്പ്...

ഓട്ടോമാൻ കാൻഡിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ??; വീഡിയോ കാണാം October 19, 2016

ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ പല തരത്തിൽ ഉള്ള 5 ഫ്‌ളേവറുകളുടെ കാൻഡി മിശൃുതം ചുറ്റുന്നു….മീതെ നാരങ്ങ നീരും ഒഴിക്കുന്നു…ഇസ്താമ്പുളിലാണ് ഈ കാൻഡി...

Page 4 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Top