ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ!!

April 5, 2016

1970 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം. പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലം അന്ന് സിപിഎമ്മിന്റെ കയ്യിലാണ്.ഹാട്രിക് വിജയം കുറിക്കാൻ ഇ.എം.ജോർജ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കൈവിട്ടു...

Page 15 of 15 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Top