വോട്ടിന് നോട്ട്; തെലങ്കാനയിൽ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചു

November 8, 2018

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെലങ്കാനയിൽ വൻ കള്ളപ്പണ വേട്ട. 7.51കോടി രൂപയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പിടികൂടിയത്....

Page 9 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Top