ഇകെ നായനാര്‍ ഓര്‍മയായിട്ട് 15 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍… May 19, 2019

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദിവസം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ.കെ നായനാര്‍ ഓര്‍മയായിട്ട് 15 വര്‍ഷങ്ങള്‍. അച്ഛന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പ്യാരുടേയും ബന്ധുവായ കെപിആര്‍...

Top