വിവാഹ സത്ക്കാരത്തിനെത്തിയ മകന്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ബില്‍ നല്‍കി വധുവിന്റെ അച്ഛന്‍ September 15, 2019

വിവാഹ സത്ക്കാരത്തിനെത്തിയ 16കാരൻ അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ബിൽ നൽകി വധുവിന്റെ അച്ഛൻ. സംഭവം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്....

Top