ഫേസ്ബുക്കിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം… May 20, 2019

എന്ററ്റൈമെന്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ഒക്കെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളുടെ വേദി കൂടിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. കെട്ടുപാടുകളില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മെ ഏത്ഗീതിയില്‍...

Top