സൂറത്തിലെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ തീ പിടുത്തം; രക്ഷപ്പെടാൻ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി വിദ്യാർത്ഥികൾ May 24, 2019

ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലുണ്ടായ തീ പിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടുന്ന വീഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ...

Top