ഫുല്‍ജാര്‍ സോഡ…സംഗതി ജോറാണ്… May 31, 2019

ശീതളപാനീയ വിപണിയിലെ പുതിയ താരമാണ് ഫുല്‍ജാര്‍ സോഡ. നോമ്പുതുറന്നതിന് ശേഷം സോഡ കുടിക്കാനായി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. ഫുല്‍ജാര്‍ സോഡക്ക്...

Top