വാട്‌സ്ആപ്പിനെ തകർക്കാൻ അലോ September 21, 2016

മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോകത്ത് വാട്‌സ്ആപിന്റെ കുത്തക തകർക്കുക എളുപ്പമല്ല. മറ്റ് പല അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നു കേട്ടാൽ...

Top