കുടുംബസമ്മേതം കാതല്‍ സന്ധ്യ November 19, 2018

കാതല്‍ സന്ധ്യയുടേയും മകളുടേയും ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം പുറത്ത്. കുടുംബ സമ്മേതം അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നടിയാണ്...

കാതല്‍ സന്ധ്യ അമ്മയായി September 28, 2016

തെന്നിന്ത്യന്‍ നടി കാതല്‍ സന്ധ്യ ഇനി ഒപു പെണ്‍കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ് . പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ തന്നെയാണ് സന്ധ്യ അമ്മയായത്. സെപ്തംബര്‍27നാണ് സന്ധ്യയുടെ...

Top