‘കേരള ഡയലോഗ്’ തുടർ സംവാദ പരിപാടിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാവും; മുഖ്യമന്ത്രി June 25, 2020

‘കേരള ഡയലോഗ്’ തുടർ സംവാദ പരിപാടിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാവുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കൊവിഡ്- 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ...

Top