നവ വാര്‍ത്ത മാധ്യമ രംഗത്ത് പുത്തന്‍ ആശയവുമായി മൈമോ ലൈവ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ June 10, 2019

നവ മാധ്യമ രംഗത്ത് വ്യത്യസ്ത ആശയവുമായി തൃശൂര്‍ സ്വദേശികള്‍. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ കീഴടക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ വ്യത്യസ്തത തേടുകയാണ് തൃശൂര്‍...

Top