അബുദാബി മുസ്സഫയിലെ സെന്റ് പോള്‍സ് കാത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിലെ തിരുന്നാളും തൊഴിലാളിദിനവും സംയുക്തമായി ആഘോഷിച്ചു May 13, 2019

അബുദാബി മുസ്സഫയിലെ സെന്റ് പോള്‍സ് കാത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തില്‍ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തിരുന്നാളും, തൊഴിലാളിദിനവും സംയുക്തമായി ആഘോഷിച്ചു. വിവിധ പരിപാടികളോടെ പള്ളി അങ്കണത്തിലാണ്...

Top