ഗോകുലം ഗോപാലൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ‘നേതാജി’ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു October 7, 2019

ഇരുള ഭാഷയിലെ ആദ്യ സിനിമയായ ‘നേതാജി’ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിജീഷ് മണി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ...

Top