‘ഞാനൊരു നന്മമരമല്ല, മാതൃകാ പുരുഷോത്തമനുമല്ല’; തന്നെ ആഘോഷമാക്കുന്നവരോട് രാജേഷ് ശർമ August 15, 2019

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തുണി ശേഖരിക്കാൻ വന്നവർക്ക് കടയിലുള്ള തുണിമുഴുവൻ വാരിനൽകിയ നൗഷാദിനെ നാടറിഞ്ഞത് നടൻ രാജേഷ് ശർമയിലൂടെയാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ...

Top