റോബിൻ ഉത്തപ്പ കേരള ടീമിൽ എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് April 29, 2017

ഇന്ത്യൻതാരവും മറുനാടൻ മലയാളിയുമായ റോബിൻ ഉത്തപ്പ അടുത്തസീസണിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കളിച്ചേക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുവെന്നും കേരളത്തിനു കളിക്കാനുള്ള...

Top