ശിക്കാരിക്കുട്ടിയമ്മ അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് കേരളത്തിലെ ഏക പെൺശിക്കാരി August 20, 2019

കേരളത്തിലെ ഏക പെൺശിക്കാരിയായ ശിക്കാരി കുട്ടിയമ്മ (ത്രേസ്യ തോമസ്) അന്തരിച്ചു. 88 വയസ്സായിരുന്നു. വട്ടവയലിൽ പരേതനായ തോമസ് ചാക്കോയുടെ ഭാര്യയാണ്...

തോക്ക് സ്വാമിയല്ല, ഇത് തോക്ക് ‘മുത്തശ്ശി’ May 3, 2017

ഇത് ചന്ദ്രോ ടോമർ. 85 വയസ്സ് പ്രായം. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പോസ് ചെയ്യാനല്ല ഈ മുത്തശ്ശി തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത്....

Top