ഇന്ത്യയുടെ ആണവ മിസൈൽ രഹസ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ചോർത്തി : സ്‌നോഡൻ September 21, 2017

ഇന്ത്യയുടെ ആണവ മിസൈൽ രഹസ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ചോർത്തിയെന്ന ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി എഡ്വേഡ് സ്‌നോഡൻ വീണ്ടും രംഗത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ ആണവമിസൈലുകളായ...

അലോയിൽ എന്ത് സ്വകാര്യത; ഗൂഗിൾ ആപ്പിനെതിരെ സ്‌നോഡൻ September 24, 2016

വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ കുത്തക കയ്യടക്കാൻ ഗൂഗിൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച ്‌ലോ ആപ്പിനെതിരെ മുൻ അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഡ്വാർഡ് സ്‌നോഡൻ...

Top