തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മരിച്ചയാൾക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു July 17, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കൊവിഡ് മരണം. തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചയാൾക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അവിട്ടത്തൂർ സ്വദേശി ഷാജുവാണ് മരിച്ചത്....

Top