സമയക്കുറവ് മൂലം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി ടബാറ്റാ ട്രെയിനിംഗ് August 15, 2019

ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയുന്നില്ലെന്ന പരാതിക്കാരാണ് നാമെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല. എന്നാൽ...

പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയംരക്ഷിക്കാൻ തടിച്ചു കൊഴുത്ത് ‘ഭംഗിയില്ലാത്തവൾ’ ആകാൻ ശ്രമിച്ച് യുവതി; ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് February 2, 2018

26 വയസ്സുള്ള റെബേക്ക 2011 ലാണ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനരയാകുന്നത്. അന്നുമുതൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഴിചാി...

Top